Terapeuta pedagogiczny: mgr Joanna Kopczyńska

Istnieje możliwość umówienia na indywidualne konsultacje w godzinach dostępności nauczyciela: środy godz. 1500 - 1600.

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Drodzy Rodzice!

Terapia pedagogiczna jest specjalistycznym działaniem mającym na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania.

Ukierunkowana jest na korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowego rozwoju dziecka jako jednej z przyczyn niepowodzeń szkolnych.

Na początku roku szkolnego prowadzone są obserwacje dzieci we wszystkich grupach wiekowych podczas zajęć zorganizowanych, zabaw dowolnych, kontaktów z rówieśnikami.

Dzieci zakwalifikowane na terapię po pisemnej zgodzie rodziców uczestniczą w zajęciach 1 raz w tygodniu po 45 minut. Terapia pedagogiczna na terenie naszego przedszkola prowadzona jest  w formie indywidualnej. Liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 5 dzieci. Pomocą terapeutyczną objęte są wszystkie dzieci w  naszym przedszkolu.

Cele terapii pedagogicznej:

1.Stymulowanie rozwoju dziecka.

2. Rozwijanie zaburzonych funkcji systemu percepcyjno– motorycznego:

-percepcji wzrokowej,

-percepcji słuchowej,

-motoryki.

3. Kształtowanie integracji percepcyjno– motorycznej.

4. Wyrównywanie szans edukacyjnych.


Podczas zajęć:

 • Staramy się stworzyć dzieciom z utrudnieniami rozwojowymi możliwość wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego na miarę ich możliwości.
 • Bawiąc się z dziećmi szczególną uwagę zwracamy na usprawnianie funkcji słuchowych, wzrokowych, ruchowych i ich właściwej koordynacji.
 • Bardzo często prowadzimy rozmowy indywidualne z dziećmi, organizujemy zabawy, inscenizacje na podstawie tekstów literackich oraz aktywność plastyczną.
 • Stymulujemy i wspieramy, inicjujemy rozwój potrzeb i oczekiwań dzieci związanych z poznawaniem świata, potrzebą aktywności.

Przykłady ćwiczeń usprawniających sprawność manualną:

 • rysowanie, malowanie na dużych arkuszach papieru
 • lepienie z plasteliny, masy solnej, gliny, ugniatanie kulek z papieru
 • budowanie z drobnych klocków np. lego, sortowanie klocków
 • rozpoznawanie przedmiotów za pomocą dotyku
 • naśladowanie ruchów
 • kalkowanie obrazków
 • przewlekanie i wiązanie sznurówek
 • tworzenie obrazków z wydzieranek
 • obrysowywanie szablonów
 • ćwiczenie palców-uderzanie jednym, dwoma, wszystkimi palcami w określonym rytmie, lekko lub mocno, naśladowanie spadającego deszczu
 • cięcie nożyczkami np. po śladach(uprzednio narysowanych kształtów)
 • kolorowanie obrazków
 • nawlekanie koralików, przewlekanie tasiemki przez otworki w tekturce
 • rysowanie szlaczków po śladzie i samodzielnie
 • łączenie punktów tworzących określony przedmiot np. drzewo, domek
 • próby szycia tzw. fastrygą, przyszywanie guzików

Przykłady ćwiczeń percepcji wzrokowej:

 • dobieranie par jednakowych figur geometrycznych
 • loteryjki i domina obrazkowe
 • układanie obrazków z części
 • dobieranie części obrazka do całości
 • dobieranie zbiorów liczbowych w tym samym układzie (domina)
 • układanie puzzli
 • wyszukiwanie podobieństw i różnic między obrazkami
 • różnicowanie figur geometrycznych po względem kształtu, koloru, grubości i wielkości
 • rozpoznawanie zmian ilościowych i jakościowych zabawa ,,Co się zmieniło”
 • zapamiętywanie elementów eksponowanego obrazka
 • układanie figur geometrycznych z części
 • układanie obrazków i kompozycji z figur geometrycznych według wzoru i z pamięci rysowanie kompozycji za pomocą szablonów
 • rysowanie kompozycji geometrycznych według wzoru
 • układanki obrazkowe
 • rozpoznawanie i nazywanie przedmiotów na obrazkach
 • segregowanie przedmiotów np. rośliny ,zwierzęta, owoce itp.
 • zapamiętywanie i opowiadanie treści obrazka
 • zapamiętywanie kolejności eksponowanych przedmiotów
 • układanie sekwencji
 • rysowanie z pamięci zapamiętanych wzorów
 • historyjki obrazkowe -porządkowanie obrazków w kolejności

Przykłady  ćwiczeń usprawniających percepcję słuchową:

 • rozpoznawanie osób na podstawie barwy głosu
 • dobieranie w pary przedmiotów o jednakowym brzmieniu – np. puszki słuchowe
 • rozróżnianie tempa w połączeniu z zabawą ruchową – szybko – bieg, wolno – marsz
 • rozpoznawanie odgłosów zwierząt
 • rozpoznawania przedmiotów na podstawie dźwięków (pęk kluczy, garnek, klocki drewniane, szklanka, folia itp.)
 • rozpoznawanie różnych odgłosów

Przykłady  ćwiczeń relaksacyjnych:

 • strzepywanie dłoni
 • naśladowanie gry na instrumencie
 • nawijanie wełny na motek –kołowrotek
 • machanie „skrzydłami”
 • naśladowanie drzew na wietrze
 • łamiący się pajacyk
 • „marzenia” przy muzyce relaksacyjnej

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne zakładają realizację trzech podstawowych celów, które wzajemnie się przeplatają podczas prowadzonych zajęć. Są to cele: terapeutyczne, edukacyjne i rozwojowe.

Do głównych celów terapeutycznych należy:

- zwiększenie poczucia własnej wartości;

- budowanie pozytywnego obrazu siebie;

 - zaspokojenie potrzeby bycie ważnym;

- stworzenie okazji do odreagowania napięć emocjonalnych.

Do głównych celów edukacyjnych należy:

- rozpoznawanie emocji u siebie i innych;

- wzajemne poznanie się, integracja grupy;

- wzajemne poznanie się, integracja grupy;

- wytworzenie atmosfery bezpieczeństwa, zaufania i wsparcia;

- ustalenie reguł i norm grupowych;

- rozwijanie umiejętności udzielania informacji zwrotnych;

- nabywanie umiejętności wyrażania uczuć;

- uświadomienie sobie, że uczucia mogą się zmieniać;

- ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z napięciem;

- ćwiczenie umiejętności koniecznych do wzięcia odpowiedzialności za swoje zachowanie w kontaktach z innymi i do panowania nad tymi zachowaniami;

 - uczenie zachowań, które ułatwiają porozumiewanie się;

- wypracowywanie sposobów na radzenie sobie z konfliktami.

Do głównych celów rozwojowych należy:

- rozpoznawanie emocji u siebie i innych;

- rozwijanie koncentracji uwagi;

- tworzenie wspólnych prac;

-  rozwijanie twórczego myślenia;

 - zgodne działanie w zespole i współdziałanie z innymi;

- rozbudzanie gotowości do swobodnego wypowiadania się;

- odczuwanie radości z wykonanego zadania.

Metody, formy i techniki pracy:

 • zabawy ruchowo- relaksacyjne
 • zagadki
 • gry słowne
 • inscenizacje, odgrywanie scenek
 • gry
 • zajęcia relaksacyjne
 • masażyki
 • ćwiczenia muzyczno –ruchowe
 • opowiadania
 • burze mózgów
 • zabawy słowne
 • ćwiczenia plastyczno –techniczne
 • zajęcia czytelnicze.

Zachęcam również aby ćwiczyli Państwo w domu z dzieckiem, bo dzięki wspólnemu wysiłkowi – wasze dziecko szybciej osiągnie sukces.

Copyright © Przedszkole nr 3 w Chorzowie. All Rights Reserved.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.