HARMONOGRAM IMPREZ PRZEDSZKOLA

NR

DATA

NAZWA SPOTKANIA

CEL SPOTKANIA

1.

09.02.2024r. Międzynarodowy Dzień Pizzy
Rozwijanie zainteresowań kulinarnych, poznanie tradycyjnej potrawy Włoch.

2.

14.02.2024r. Walentynki czyli Święto Przyjaźni
Uczenie nawiązywania bliskiego, serdecznego kontaktu z rówieśnikami; wytworzenie radosnej atmosfery; okazywanie życzliwości i koleżeństwa.
3. 26.02.2024r. Dzień Dinozaura
Rozbudzanie zainteresowań dzieci i wzbogacenie ich wiedzy na temat życia i zwyczajów dinozaurów.
4. 08.03.2024r. Dzień Kobiet Rozwijanie u dzieci szacunku do kobiet. Uświadamianie przedszkolakom znaczenia grupy koleżeńskiej – integracja grupy.

5.

12.03.2024r. Dzień Matematyki Rozbudzanie zainteresowań dzieci matematyką jako dziedziną nauki. Rozwijanie logicznego myślenia oraz podnoszenie kompetencji matematycznych.
6. 21.03.2024r. Powitanie Wiosny
Poznanie i kultywowanie zwyczajów oraz obrzędów ludowych związanych z powitaniem wiosny; Rozwijanie zainteresowań otaczającym środowiskiem przyrodniczym, zachodzącymi w nim zmianami.

7.

 27.03.2024r. Szukamy Wielkanocnego Zajączka Przypomnienie zwyczajów i obrzędów ludowych związanych ze Świętami Wielkanocnymi; Budzenie przywiązania do rodzimych tradycji; Czerpanie radości ze wspólnej zabawy.

8.

 04.04.2024r.  Dzień Marchewki Zachęcanie dzieci do spożywania warzyw. Kształtowanie postawy prozdrowotnej wśród wychowanków.

9.

 12.04.2024r. Dzień Czekolady
Wzbogacanie wiadomości dzieci na temat sporządzania czekolady; Kształtowanie umiejętności umiarkowanego spożywania słodkości i wyrobów czekoladowych
10. 22.04.2024r. Dzień Ziemi
Wzbogacenie wiedzy na temat Ziemi jako planety; Uwrażliwienie dzieci na piękno świata przyrody oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jego prawidłowe funkcjonowanie.
11.  29.04.2024r. Międzynarodowy Dzień Tańca
Rozbudzanie zainteresowań muzycznych dzieci na drodze obcowania z dźwiękiem i rytmem.
12.  06.05.2024r.  Dzień Strażaka Wzbogacenie wiedzy dzieci na temat specyfiki pracy strażaka, pojazdów pożarniczych oraz strojów i sprzętu przeciwpożarowego; utrwalenie znajomości telefonów alarmowych oraz znaków ostrzegawczych i informacyjnych.
13.  09.05.2024r.   Dzień Europy
Zapoznanie dzieci z symbolami i zwyczajami państw europejskich oraz kształtowanie wśród przedszkolaków poczucia przynależności narodowej i europejskiej.
14.  21.05.2024r. Światowy Dzień Kosmosu
Wzbogacenie wiadomości na temat Układu Słonecznego; stworzenie warunków do różnorodnej działalności dziecka; wdrażanie do współdziałania w grupie.
14.  24.05.2024r. Serduszkowe Majowanki czyli Święto Mamy i Taty Wzmacnianie więzi rodzinnych; uczenie się czerpania radości ze sprawiania innym niespodzianek z okazji ich święta. 
15.  04.06.2024r  Dzień Mleka Uzmysłowienie dzieciom wartości płynących z picia mleka oraz spożywania produktów mlecznych.
16.  03.06.2024r  Dzień Dziecka Kształtowanie szacunku i życzliwości do dzieci z różnych stron świata; wzbogacanie wiadomości na temat życia ludzi na różnych kontynentach; integracja dzieci poprzez zabawę, tworzenie atmosfery życzliwości, współpracy i współdziałania.
17.  08.06.2024r  Festyn Rodzinny Tworzenie okazji do wspólnego spędzania czasu rodziców z dziećmi na terenie przedszkola oraz integrowanie środowiska przedszkolnego i rodzinnego; wytworzenie radosnej atmosfery motywującej do zabawy.

Copyright © Przedszkole nr 3 w Chorzowie. All Rights Reserved.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.