HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZCAMI GRUPY IV ŻABKI

UWAGA!!! Z przyczyn niezależnych od wychowawcy terminy ww. spotkań mogą ulec zmianom.

NR

DATA

GODZ.

RODZAJ SPOTKANIA

TEMAT SPOTKANIA

1.

 02.03.2020    15:00 Konsultacje indywidualne
Omówienie funkcjonowania dzieci w grupie przedszkolnej, wymiana spostrzeżeń.

2.

  18.03.2020    09:45 Zajęcia otwarte dla rodziców  Umożliwienie obserwacji dziecka na tle grupy.

3.

 07.04.2020    09:45 Zajęcia otwarte dla rodziców Umożliwienie obserwacji dziecka na tle grupy.

4.

 23.04.2020    15:00 Konsultacje indywidualne Omówienie wyników przeprowadzonej diagnozy gotowości szkolnej, wymiana spostrzeżeń.

5.

 18.05.2020    15:00 Konsultacje indywidualne Omówienie funkcjonowania dzieci w grupie przedszkolnej, wymiana spostrzeżeń.

6.

 28.05.2020   18:00 Uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty
Wzmocnienie więzi emocjonalnej z rodziną oraz między środowiskiem rodzinnym i przedszkolem.

7.

 06.06.2020   10:00 Festyn przedszkolny
Współpraca ze środowiskiem lokalnym, integracja rodziców z przedszkolem, aktywne spędzanie czasu

8.

 18.06.2020   17:00 Zakończenie roku, pożegnanie przedszkola
 Podkreślenie ważnej roli edukacji przedszkolnej, prezentacja umiejętności i zdolności dzieci

Copyright © Przedszkole nr 3 w Chorzowie. All Rights Reserved.

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok