HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZCAMI GRUPY IV ŻABKI

UWAGA!!! Z przyczyn niezależnych od wychowawcy terminy ww. spotkań mogą ulec zmianom.

NR

DATA

GODZ.

RODZAJ SPOTKANIA

TEMAT SPOTKANIA

1.

 02.09.2019    17:00 Zebranie organizacyjne Przedstawienie organizacji pracy grupy, zapoznanie z najważniejszymi sprawami dotyczącymi najbliższego roku szkolnego.

2.

  16.10.2019    17:00 Zebranie rodziców  Zapoznanie rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego, omówienie spraw bieżących.

3.

 07.11.2019    15:00 Konsultacje indywidualne
Omówienie procesu adaptacji dzieci w grupie przedszkolnej, wymiana spostrzeżeń.

4.

 20.11.2019    09:45 Zajęcia otwarte dla rodziców Umożliwienie obserwacji dziecka na tle grupy.

5.

 25.11.2019    10:00 Konsultacje indywidualne Omówienie wyników przeprowadzonej diagnozy gotowości szkolnej, wymiana spostrzeżeń.

6.

 18.12.2019   17:00 Spotkanie Jasełkowe Pielęgnowanie tradycji. Integracja ze środowiskiem rodzinnym, wspólne celebrowanie świąt.

7.

 10.01.2020   16:30 Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka Wzmocnienie więzi emocjonalnej z rodziną oraz między środowiskiem rodzinnym i przedszkolem.

8.

 28.01.2020   17:00 Zebranie rodziców Podsumowanie I. semestru roku szkolnego 2019/2020. Omówienie spraw bieżących.

9.

 05.02.2020   15:00 Konsultacje indywidualne Omówienie procesu adaptacji dzieci w grupie przedszkolnej, wymiana spostrzeżeń.

10.

 15.02.2020   17:00 Bal kanawałowy  w MDK przy ul. Lompy Ksztaltowanie umiejętności wspólnej zabawy, tworzenie atmosfery życzliwości, współpracy oraz pozytywnych relacji.

Copyright © Przedszkole nr 3 w Chorzowie. All Rights Reserved.

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok