HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI GRUPY III PSZCZÓŁKI

UWAGA!!! Z przyczyn niezależnych od wychowawcy terminy ww. spotkań mogą ulec zmianom. 

NR

DATA

GODZ.

RODZAJ SPOTKANIA

TEMAT SPOTKANIA

1.

02.09.2019   17:00 Zebranie organizacyjne Przedstawienie organizacji pracy grupy, zapoznanie z najważniejszymi sprawami dotyczącymi najbliższego roku szkolnego.

2.

 17.10.2019  17:00

Zebranie z rodzicami

Omówienie adaptacji dziecka w grupie rówieśniczej, dotychczasowych efektów pracy.

Zapoznanie rodziców z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego.

3.

 15.11.2019  9:45 Zajęcia otwarte dla rodziców Umożliwienie obserwacji dziecka na tle grupy.

4.

 28.11.2019 15:00-17:00 Konsultacje indywidualne dla rodziców Uzupełnienie i wzbogacenie kontaktów zbiorowych: refleksja i analizie zachowania się dziecka, powodzenia lub niepowodzenia w przedszkolu, trudności wychowawcze.

5.

 19.12.2019  16:30 Spotkanie Jasełkowe dla rodziców Pielęgnowanie tradycji. Integracja ze środowiskiem rodzinnym, wspólne celebrowanie świąt.

6.

 09.01.2020  16:30 Jasełka dla Babci i Dziadka Wzbogacenie więzi emocjonalnej z rodziną oraz  między środowiskiem rodzinnym i przedszkolnym.

7.

 28.01.2020 15:00-17:00 Konsultacje indywidualne dla rodziców Uzupełnienie i wzbogacenie kontaktów zbiorowych: refleksja i analizie zachowania się dziecka, powodzenia lub niepowodzenia w przedszkolu, trudności wychowawcze.

8.

 05.02.2020  16:30

Zebranie z rodzicami

Podsumowanie I. sem. roku szkolnego 2019/2020, omówienie spraw bieżących.

9.

 15.02.2020  13:00  

Bal Karnawałowy

Miejsce spotkania:

MDK

przy ul. Lompy 13

Kształcenie umiejętności wspólnej zabawy, tworzenie atmosfery życzliwości, współpracy oraz pozytywnych relacji.
10.

 11.03.2020

15:00-17:00

Konsultacje indywidualne dla rodziców

ODBĘDĄ SIĘ W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE!!!

Uzupełnienie i wzbogacenie kontaktów zbiorowych: refleksja i analizie zachowania się dziecka, powodzenia lub niepowodzenia w przedszkolu, trudności wychowawcze.

11.  18.03.2020  9:45

Zajęcia otwarte dla rodziców

ODBĘDĄ SIĘ W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE!!!

 Umożliwienie obserwacji dziecka na tle grupy.
12.  15.04.2020  17:00 Zebranie z rodzicami  Prelekcja nt. "Wpływ postaw rodzicielskich na rozwój dziecka", omówienie spraw bieżących.
13.  13.05.2020 15:00-17:00 Konsultacje indywidualne dla rodziców Uzupełnienie i wzbogacenie kontaktów zbiorowych: refleksja i analizie zachowania się dziecka, powodzenia lub niepowodzenia w przedszkolu, trudności wychowawcze.
14.  28.05.2020  18:00

Uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty

Miejsce spotkania:

MDK

przy ul. Lompy 13

Wzmocnienie więzi emocjonalnej z rodziną oraz między środowiskiem rodzinnym i przedszkolem.Przygotowanie uroczystości dla rodziców, przedstawienie programu artystycznego.
15.  06.06.2020  10:00

Festyn Rodzinny

Miejsce spotkania:

ogród przedszkolny

Współpraca ze środowiskiem lokalnym, integracja rodziców z przedszkolem, aktywne spędzanie czasu.
16.  17.06.2020  16:30 Zebranie z rodzicami  Podsumowanie roku szkolnego 2019/2020.

Copyright © Przedszkole nr 3 w Chorzowie. All Rights Reserved.

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok