HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI GRUPY III PSZCZÓŁKI

UWAGA!!! Z przyczyn niezależnych od wychowawcy terminy ww. spotkań mogą ulec zmianom. 

NR

DATA

GODZ.

RODZAJ SPOTKANIA

TEMAT SPOTKANIA

1.

02.09.2019   17:00 Zebranie organizacyjne Przedstawienie organizacji pracy grupy, zapoznanie z najważniejszymi sprawami dotyczącymi najbliższego roku szkolnego.

2.

 17.10.2019  17:00

Zebranie          z rodzicami

Omówienie adaptacji dziecka w grupie rówieśniczej, dotychczasowych efektów pracy.

Zapoznanie rodziców z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego.

3.

 15.11.2019  9:45 Zajęcia otwarte dla rodziców Umożliwienie obserwacji dziecka na tle grupy.

4.

 28.11.2019 15:00-17:00 Konsultacje indywidualne dla rodziców Uzupełnienie i wzbogacenie kontaktów zbiorowych: refleksja i analizie zachowania się dziecka, powodzenia lub niepowodzenia w przedszkolu, trudności wychowawcze.

5.

 19.12.2019  16:30 Spotkanie Jasełkowe dla rodziców Pielęgnowanie tradycji. Integracja ze środowiskiem rodzinnym, wspólne celebrowanie świąt.

6.

 09.01.2020  16:30 Jasełka dla Babci i Dziadka Wzbogacenie więzi emocjonalnej z rodziną oraz  między środowiskiem rodzinnym i przedszkolnym.

7.

 28.01.2020 15:00-17:00 Konsultacje indywidualne dla rodziców Uzupełnienie i wzbogacenie kontaktów zbiorowych: refleksja i analizie zachowania się dziecka, powodzenia lub niepowodzenia w przedszkolu, trudności wychowawcze.

8.

 15.02.2020  13:00

Bal Karnawałowy

Miejsce spotkania:

MDK

przy ul. Lompy 13

Kształcenie umiejętności wspólnej zabawy, tworzenie atmosfery życzliwości, współpracy oraz pozytywnych relacji.

10.

     
11.      

Copyright © Przedszkole nr 3 w Chorzowie. All Rights Reserved.

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok